Wat is de oorzaak van de aardbevingen Groningen

De provincie Groningen heeft regelmatig te kampen met aardbevingen. Tot 1986 kwamen echter geen aardbevingen voor in Noord-Nederland en de eerste aardbeving vond plaats op 26 december 1986. Wat is nu de oorzaak van de aardbevingen Groningen? Het antwoord is simpel: de gaswinningen in de regio. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wint aardgas uit het Groningerveld, het grootste gasreservoir van ons land. Er zijn maar liefst 20 plekken in dit gebied waar er naar aardgas geboord wordt. Het gas bevindt zich in een zandsteen en bij het weghalen van de druk die gas uitoefent, zakt de zandsteen telkens een beetje in. De schokken komen steeds vaker voor en lopen op tot zo’n 3.6 op de schaal van Richter. Nu de oorzaak van de aardbevingen Groningen bekend is, is het tijd om aan een oplossing te werken. De mensen in de buurt zijn het zat dat de grond onder hun voeten regelmatig beeft en hun woningen en de infrastructuur beschadigt. Zoals de Groningen dijk die niet bestand is tegen bevingen van meer dan 5 op de schaal van Richter. Omdat men zich zorgen maakt dat de bevingen steeds heviger worden, maakt de provincie nu een dijk bestand tegen aardbevingen. Deze zou tegen 2019 klaar moeten zijn.

Nu de oorzaak van de aardbevingen Groningen bekend zijn, is men begonnen met de bouw van een dijk.